Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

5

Bình

10

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Marvel Chi One Piece Hệ Thống

contokuda123gg · Luyện Khí Tầng Sáu ·
0 Kim Phiếu
23 Đánh Giá
Thấp Độ YY

truyện như cc

nhatnhat117647 · Kết Đan Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
95 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Thấy truyện khá ok!

Vô_tình_đại_đạo · Nguyên Anh Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

nd khá ổn, dịch tốt, mong ra chương nhanh hơn ak

SinhThành · Luyện Khí Tầng Tám ·
0 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện Cover - Nhưng Hay Lắm Mọi Người Ơi

Truyện tương tự đề xuất bởi SinhThành
PeterThành · Luyện Khí Tầng Hai ·
0 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Cao Độ YY

chuyện rất hay, ra nhiều nhé !