Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

7

Bình

19

Nhân Vật

Thêm

Đề cử / Review truyện Mạt Thế Đại Đế (7)

Luyện Khí Tầng Bốn ·
0 Kim Phiếu
3.5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Tiếp thêm động lực cho người dịch nè

Luyện Khí Tầng Hai ·
0 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Thấp Độ YY

nội dung trau chuốt, tỉ mỉ, bố cục tryện rộng lớn, hệ thống nhân vật đa dang, mong được ủng hộ

Trúc Cơ Trung Kỳ ·
10 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Moi doc 7 chuong nhung thay truyen kha hay va co trien vong

Nguyên Anh Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện rất ổn

Luyện Khí Tầng Bảy ·
0 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Thấp Độ YY

nên đọc qua ít nhất một lần

Kết Đan Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Ngang qua ủng hộ