Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

5

Nhân Vật

Thêm

Đề cử / Review truyện Nghệ Thuật Gia Luyện Ngục (Dịch) (2)

Kết Đan Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện quá cuốn luôn. Ai đã đọc bộ chư giới tận thế online thì không nên bỏ qua bộ này.

Luyện Khí Tầng Mười ·
50 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

truyện đọc lúc đầu rất hack não , phải đọc tới tầm 5 60c mới rõ , thế giới tu hành của NV chính bị một thế giới mạnh mẽ hơn bao chùm và áp đặt quy tắc tử vong , lúc này tg tu hành…

đấu trí viễn tưởng dị năng tình tiết logic