Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

16

Bình

255

Vấn Đề

Thêm

Ủng Hộ Truyện Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão (Dịch) của tác giả Mộc Hạ Trĩ Thủy

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
20,000
2
5,755
3
2,000
4
1,000
5
864
7
500
8
300
9
210
11
200
12
200
13
110
14
100
15
70
16
50
17
10
18
10
19
10