Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

9

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Nguyền Rủa Này Thật Là Quá Tuyệt Vời (Dịch)

zZzTRIẾT_TÌNHzZ_80ct. · Hóa Thần Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
97 Đánh Giá
Cao Độ YY

Dc đấy