Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

13

Bình

167

Vấn Đề

Thêm

Ủng Hộ Truyện Nguyên Tôn (Bản Dịch) của tác giả Thiên Tằm Thổ Đậu

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
102,000
2
17,000
3
3,088
4
3,000
5
2,010
6
2,000
7
1,010
9
1,000
10
938
11
910
12
800
13
500
14
500
15
400
17
225
18
200
19
200
20
200