Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

4

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Nhẫn Giả Hệ Thống

Đế_mai_tính · Luyện Khí Tầng Bảy ·
0 Kim Phiếu
76 Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện lúc đầu khá hay, tác có lẽ bị nhập bởi naruto vs đọc ngộ mệnh kỵ sĩ quá nhiều nên thích sử dụng tên vs danh hiệu trong đó. Về sau thì truyện mất chất, từ lúc có vi diện thì nó bỗng dưng trở lên nhàm chán.