Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

33

Nhân Vật

1

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Nhất Kiếp Tiên Phàm (1)

Thiên Vân

Nhân vật chính

Cha: Dương Thành Phong Mẹ: Vân Điệp Em Gái: Dương Thu Phượng

Không có khí vận. Từ khi sinh ra đã b…