Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

19

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Ổn Trụ Biệt Lãng (Bản Dịch)

SS2201AS · Luyện Khí Tầng Chín ·
44 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Lâu lắm mới có một bộ đô thị đáng đọc. Ngán tận cổ mấy cái tình tiết ung thư não lặp đi lặp lại ở đô thị dị năng, và có vẻ tác giả truyện này cũng thế.