Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

16

Bình

439

Nhân Vật

Thêm

Ủng Hộ Truyện Phát Thanh Khủng Bố (Dịch) của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
90000
2
32454
3
30000
5
16447
6
12000
7
11000
8
10000
9
5000
10
1000
12
400
13
400
14
200