Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

18

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Phong Khí Quan Trường (Bản Dịch)

lambo1107 · Luyện Khí Tầng Năm ·
117 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

truyện hay lắm nhé các đh, giờ ta mới biết, truyện có cả sắc chứ ko đơn thuần là quan trường

không não tàn nhiều vợ
Khang2588 · Luyện Khí Tầng Năm ·
40 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

truyện hay, mọi người cùng ta nhảy hố nào

không não tàn