Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

8

Bình

10

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Quang Âm Chi Ngoại (Dịch)

Truyện có 1801 chương.
1802
Quận Thái An, có vật sống lớn.(2)
1801
Quận Thái An, có vật sống lớn.
1800
Người ung dung đi xa, đạo trường tồn cùng nhật nguyệt.(2)
1799
Người ung dung đi xa, đạo trường tồn cùng nhật nguyệt.
1798
Y cựu hoa gian y thủy lưu.(2)
1797
Y cựu hoa gian y thủy lưu.
1796
Pháp chỉ của Nhân Hoàng.
1795
Pháp chỉ của Nhân Hoàng.
1794
Thần ân oai nghiêm. (2)
1793
Thần ân oai nghiêm.
1792
Hứa Thanh, là đệ đệ của ngươi, đúng chứ. (2)
1791
Hứa Thanh, là đệ đệ của ngươi, đúng chứ.
1790
Thánh Lan có chủ! (2)
1789
Thánh Lan có chủ!
1788
Ba kiếm chém Thiên Lan. (2)
1787
Ba kiếm chém Thiên Lan.
1786
Đá trúng tấm sắt. (2)
1785
Đá trúng tấm sắt.
1784
Thấy lợi tối mắt. (2)
1783
Thấy lợi tối mắt.
1782
Thần linh tộc Hắc Thiên. (2)
1781
Thần linh tộc Hắc Thiên.
1780
Tọa kỵ nhà ai sắp trưởng thành. (2)
1779
Tọa kỵ nhà ai sắp trưởng thành.
1778
Tọa kỵ nhà ai sắp trưởng thành.
1777
Cửu gia gia kinh nghiệm phong phú. (2)
1776
Cửu gia gia kinh nghiệm phong phú.
1775
Hứa Thanh, ngươi thật tàn nhẫn! (2)
1774
Hứa Thanh, ngươi thật tàn nhẫn!
1773
Tặng quà cho Tổng minh. (2)
1772
Tặng quà cho Tổng minh.
1771
Quận Phong Hải câu cá
1770
Quận Phong Hải câu cá
1769
Ngô ám minh không (2)
1768
Ngô ám minh không
1767
Chủ... ngoan... ta (2)
1766
Chủ... ngoan... ta
1765
Đêm nay trong quận này (2)
1764
Đêm nay trong quận này
1763
Vươn bàn tay về phía mặt trời (2)
1762
Vươn bàn tay về phía mặt trời
1761
Cùng gõ trước cửa, tâm cùng quân. (2)
1760
Cùng gõ trước cửa, tâm cùng quân.
1759
Hôm nay dưới ánh trăng, thấy được phu quân (2)
1758
Hôm nay dưới ánh trăng, thấy được phu quân
1757
Vĩnh hưởng tiên phúc (2)
1756
Vĩnh hưởng tiên phúc
1755
Chúng sao mất sáng, nhật nguyệt lui tránh (4)
1754
Chúng sao mất sáng, nhật nguyệt lui tránh (3)
1753
Chúng sao mất sáng, nhật nguyệt lui tránh (2)
1752
Chúng sao mất sáng, nhật nguyệt lui tránh
1751
Một khúc thanh phong xuân ý tới (2)
1750
Một khúc thanh phong xuân ý tới
1749
Người chấp kiếm, ở đâu! (3)
1748
Người chấp kiếm, ở đâu! (2)
1747
Người chấp kiếm, ở đâu!
1746
Người về đêm Phong Hải
1745
Cùng ngươi trở về quận Phong Hải một chuyến (2)
1744
Cùng ngươi trở về quận Phong Hải một chuyến
1743
Mời bệ hạ trả tiền ăn (3)
1742
Mời bệ hạ trả tiền ăn (2)
1741
Mời bệ hạ trả tiền ăn
1740
Hình thái thần linh của Hứa Thanh (2)
1739
Hình thái thần linh của Hứa Thanh
1738
Tồn thần trong bí tàng (2)
1737
Tồn thần trong bí tàng
1736
Huynh đệ cột chèo, các hiển thần thông (2)
1735
Huynh đệ cột chèo, các hiển thần thông
1734
Ý nghĩa của Tế Nguyệt (2)
1733
Ý nghĩa của Tế Nguyệt
1732
Ca dao trong năm tháng (2)
1731
Ca dao trong năm tháng
1730
Giao dịch trong thời không (2)
1729
Giao dịch trong thời không
1728
Ngươi dám đánh cha ta! (2)
1727
Ngươi dám đánh cha ta!
1726
Đứa trẻ khổng lồ công kích! (2)
1725
Đứa trẻ khổng lồ công kích!
1724
Sao ngươi không gọi người ta đến sớm hơn một chút (2)
1723
Sao ngươi không gọi người ta đến sớm hơn một chút
1722
Bí mật của Hậu Thổ và Hoàng Thiên! (2)
1721
Bí mật của Hậu Thổ và Hoàng Thiên!
1720
Lý Tự Hóa và Xích Mẫu (2)
1719
Lý Tự Hóa và Xích Mẫu
1718
Có người dùng một khoảng thời gian của ta.
1717
Lúc Tàn Diện nhìn về phía Thần vực, sẽ xảy ra chuyện gì? (2)
1716
Lúc Tàn Diện nhìn về phía Thần vực, sẽ xảy ra chuyện gì?
1715
Ngươi không cách nào tưởng tượng được quá khứ của ta (4)
1714
Ngươi không cách nào tưởng tượng được quá khứ của ta (3)
1713
Ngươi không cách nào tưởng tượng được quá khứ của ta (2)
1712
Ngươi không cách nào tưởng tượng được quá khứ của ta
1711
Cảm giác tồn tại quật cường (2)
1710
Cảm giác tồn tại quật cường
1709
Mệnh, sụp đổ! (2)
1708
Mệnh, sụp đổ!
1707
Thần thuật, chưởng mệnh! (2)
1706
Thần thuật, chưởng mệnh!
1705
Đã lâu không gặp, Hứa Thanh! (2)
1704
Đã lâu không gặp, Hứa Thanh!
1703
Đoạt đồ trước miệng thần (2)