Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

9

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Re:Zero - Làm Lại Cuộc Đời Ở Thế Giới Khác (Web Novel)

nguyenlangkhe12 · Luyện Khí Tầng Một ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Cao Độ YY

Re:Zero - Làm Lại Cuộc Đời Ở Thế Giới Khác (Web Novel).