Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

25

Bình

363

Vấn Đề

Thêm

Ủng Hộ Truyện Rich Player - Võng Du Thần Cấp Cường Hào (Dịch-Full) của tác giả Cực Mục Thiên Cẩu

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
39,000
2
10,000
3
2,000
4
2,000
5
2,000
6
2,000
7
1,500
8
1,000
9
1,000
10
1,000
11
1,000
12
1,000
13
1,000
14
1,000
15
700
16
500
17
400
18
200
19
200
20
200