Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

7

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Sư Tôn Của Ta Siêu Vô Địch

Thancap95 · Luyện Khí Tầng Hai ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện lão này hài, nhưng hơi não tàn