Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

108

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Chăn Nuôi Ở Nguyên Thủy Thời Đại

Uchiromasuu12 · Luyện Khí Tầng Mười ·
5 Kim Phiếu
99 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyên hay lắm tác. Tiếp đi ,tiếp đi

Nobinobita · Trúc Cơ Sơ Kỳ ·
1 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện khá hay và mới lạ.