Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

8

Nhân Vật

Thêm

Đề cử / Review truyện Ta Chính Là Thần (Bản Dịch) (2)

Hóa Thần Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Siêu phẩm thể loại Sáng Thế của Thần Tác Xuy Xuy Phong, dự là sẽ vượt qua cả Thấp Duy

Luyện Khí Tầng Bốn ·
0 Kim Phiếu
3.5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Yyyyy