Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

3

Bình

289

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Ta Là Vua Giác Đấu

Uchiromasuu12 · Luyện Khí Tầng Chín ·
5 Kim Phiếu
99 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện rất cuốn đọc ko ngừng đc tới hết thì tiếc quá. Ra nhanh nha đạo hữu. Ủng hộ

Đại Kiếp Chủ (FULL Dịch) · Luyện Hư Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Cao Độ YY

Thể loại mới lạ. Nhưng hệ thống tu luyện này có thể có tiềm năng lớn.

không não tànxuyên không

98aprocute9898 · Kết Đan Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
88 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Thể loại mới lạ. Nhưng hệ thống tu luyện này có thể có tiềm năng lớn.

không não tàn xuyên không