Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

23

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Ta Mỗi Ngày Tùy Cơ Một Cái Mới Hệ Thống

nhatnhat117647 · Kết Đan Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
94 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện khá hấp dẫn..

ntvinh160396 · Kết Đan Trung Kỳ ·
10 Kim Phiếu
97 Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện đọc k não vui thú vị vô cùng

không yy hậu cung