Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

3

Bình

13

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Ta Thật Không Phải Cái Thế Cao Nhân (Dịch)

Truyện có 1210 chương.
1
Trong sơn thôn nhỏ có nuôi Chân Long và Phượng Hoàng.
2
Trong sơn thôn nhỏ có nuôi Chân Long và Phượng Hoàng. (2)
3
Nhân vật khủng bố.
4
Nhân vật khủng bố. (2)
5
Lão tổ Ly Hỏa Tông?
6
Lão tổ Ly Hỏa Tông? (2)
7
Sơn thôn? Thánh địa?
8
Sơn thôn? Thánh địa? (2)
9
Sân nhỏ khủng bố.
10
Sân nhỏ khủng bố. (2)
11
Lý tiền bối thực sự là thần.
12
Lý tiền bối thực sự là thần. (2)
13
Đại năng không thể nhục.
14
Đại năng không thể nhục. (2)
15
Đại nhật chi đạo
16
Đại nhật chi đạo (2)
17
Tiện tay vẽ lại chim thần ở trong tranh.
18
Tiện tay vẽ lại chim thần ở trong tranh. (2)
19
Cưng chiều Bạch Hổ.
20
Tông môn chuẩn cấp Thiên?
21
Tông môn chuẩn cấp Thiên? (2)
22
Bàn cờ chí tôn của Lý tiền bối.
23
Bàn cờ chí tôn của Lý tiền bối. (2)
24
Mèo của Lý tiền bối.
25
Mèo của Lý tiền bối. (2)
26
Một vị tiên nhân?
27
Một vị tiên nhân? (2)
28
Cường giả phân tranh.
29
Cường giả phân tranh. (2)
30
Người dám coi thường Lý tiền bối.
31
Người dám coi thường Lý tiền bối. (2)
32
Ban thưởng một bức tranh.
33
Ban thưởng một bức tranh. (2)
34
Bí Cảnh Chí Tôn.
35
Bí Cảnh Chí Tôn. (2)
36
Phá trận.
37
Phá trận. (2)
38
Phá trận. (3)
39
Yêu Tôn vô địch.
40
Yêu Tôn vô địch. (2)
41
Bức tranh của Lý tiền bối. (1)
42
Bức tranh của Lý tiền bối. (2)
43
Nhiệm vụ của Lý tiền bối. (1)
44
Nhiệm vụ của Lý tiền bối. (2)
45
Nhiệm vụ của Lý tiền bối. (3)
46
Nhiệm vụ của Lý tiền bối. (4)
47
Diệt Hỏa Quốc (1)
48
Diệt Hỏa Quốc (2)
49
Bí mật của Thương Ly sơn mạch (1)
50
Bí mật của Thương Ly sơn mạch (2)
51
Lại có thêm hai fan mê muội (1)
52
Lại có thêm hai fan mê muội (2)
53
Chí Tôn chết ở cạnh cửa. (1)
54
Chí Tôn chết ở cạnh cửa. (2)
55
Chí Tôn cũng phải kính sợ trong lòng (1)
56
Chí Tôn cũng phải kính sợ trong lòng (2)
57
Thánh địa làm quân cờ (1)
58
Thánh địa làm quân cờ (2)
59
Một khúc. (1)
60
Một khúc. (2)
61
Kinh động đến Thánh Địa. (1)
62
Kinh động đến Thánh Địa. (2)
63
Dãy núi Thương Ly mở ra.
64
Sư phụ, ta vẫn muốn một bát nữa. (1)
65
Sư phụ, ta vẫn muốn một bát nữa. (2)
66
Động đất. (1)
67
Động đất. (2)
68
Tam Địa Thánh Tuyệt? Đó là cái gì? (1)
69
Tam Địa Thánh Tuyệt? Đó là cái gì? (2)
70
Giảng giải đạo lý. (1)
71
Giảng giải đạo lý. (2)
72
Vô Nhị Nhàn Đình. (1)
73
Vô Nhị Nhàn Đình. (2)
74
Chuông báo tử. (1)
75
Chuông báo tử. (2)
76
Phát động thánh chiến đối với Lý tiền bối? (1)
77
Phát động thánh chiến đối với Lý tiền bối? (2)
78
Đăng Tiên Đài xuất hiện. (1)
79
Đăng Tiên Đài xuất hiện. (2)
80
Đăng Tiên Đài xuất hiện. (3)
81
Tiên Đạo Kiếp Quang.
82
Tiên Đạo Kiếp Quang. (2)
83
Thành tiên?
84
Thành tiên? (2)
85
Hậu trường ở phía sau.
86
Hậu trường ở phía sau. (2)
87
Một kiếm chấn động Tiên Vực.
88
Một kiếm chấn động Tiên Vực. (2)
89
Đàn và bút của Tam Tuyệt Tiên Nhân.
90
Đàn và bút của Tam Tuyệt Tiên Nhân. (2)
91
Đàn và bút của Tam Tuyệt Tiên Nhân. (3)
92
Đồ cổ?
93
Như thế nào là Tiên?
94
Như thế nào là Tiên? (2)
95
Như thế nào là Tiên? (3)
96
Ban thưởng cây bàn đào.
97
Thánh Địa Tam Tuyệt, diệt. (1)
98
Thánh Địa Tam Tuyệt, diệt. (2)
99
Thánh Địa Tam Tuyệt, diệt. (3)
100
Thánh Địa Tam Tuyệt, diệt. (4)