Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

3

Bình

13

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Ta Thật Không Phải Cái Thế Cao Nhân (Dịch)

Truyện có 1262 chương.
1263
Dò xét Thiên Cơ (2)
1262
Dò xét Thiên Cơ
1261
Chuyện xưa của con khỉ nhỏ (2)
1260
Chuyện xưa của con khỉ nhỏ
1259
Đại trận Thiên Cơ (2)
1258
Đại trận Thiên Cơ
1257
Thần Vương hạ giới (2)
1256
Thần Vương hạ giới
1255
Bị Ngao Vô Song dẫn dắt thay đổi rồi (3)
1254
Bị Ngao Vô Song dẫn dắt thay đổi rồi (2)
1253
Bị Ngao Vô Song dẫn dắt thay đổi rồi
1252
Chém Dị Đạo Giả (2)
1251
Chém Dị Đạo Giả
1250
Mượn sức mạnh của thần long (2)
1249
Mượn sức mạnh của thần long
1248
Côn bằng trấn áp đến muôn đời (4)
1247
Côn bằng trấn áp đến muôn đời (3)
1246
Côn bằng trấn áp đến muôn đời (2)
1245
Côn bằng trấn áp đến muôn đời
1244
Dị Đạo Giả xuất hiện (2)
1243
Dị Đạo Giả xuất hiện
1242
Lão tổ cho chó ăn (2)
1241
Lão tổ cho chó ăn
1240
Dẫn chó vào nhà (2)
1239
Dẫn chó vào nhà
1238
Dị Đạo giả (2)
1237
Dị Đạo giả
1236
Thần Chủ (3)
1235
Thần Chủ (2)
1234
Thần Chủ (1)
1233
Thiên đạo không hiện? (3)
1232
Thiên đạo không hiện? (2)
1231
Thiên đạo không hiện?
1230
Nghênh chiến. (2)
1229
Nghênh chiến.
1228
Chu Tước ngang trời. (2)
1227
Chu Tước ngang trời.
1226
Binh đến Đại Khư. (2)
1225
Binh đến Đại Khư.
1224
Bạn cũ đều chết hết. (3)
1223
Bạn cũ đều chết hết. (2)
1222
Bạn cũ đều chết hết.
1221
Chó đen bị bắt. (2)
1220
Chó đen bị bắt.
1219
Cho thêm thì là. (2)
1218
Cho thêm thì là.
1217
Yêu tộc Thao Thiết Ngô Đại Đức. (2)
1216
Yêu tộc Thao Thiết Ngô Đại Đức.
1215
Người đứng đầu Thập Linh? (3)
1214
Người đứng đầu Thập Linh? (2)
1213
Người đứng đầu Thập Linh?
1212
Chân Long nổi giận (2)
1211
Chân Long nổi giận
1210
Bọn hắn không được (2)
1209
Bọn hắn không được
1208
Lời chúc phúc của lão Ngao (2)
1207
Lời chúc phúc của lão Ngao
1206
Thành U Minh
1205
Lý Phàm luận đạo (2)
1204
Lý Phàm luận đạo
1203
Dưa hấu ướp lạnh (2)
1202
Dưa hấu ướp lạnh
1201
Chúa tể trên Luân hồi (3)
1200
Chúa tể trên Luân hồi (2)
1199
Chúa tể trên Luân hồi
1198
Một ngụm nuốt hơn trăm Đạo quả (2)
1197
Một ngụm nuốt hơn trăm Đạo quả
1196
Còn có thiên lý không? (3)
1195
Còn có thiên lý không? (2)
1194
Còn có thiên lý không?
1193
Tỷ tỷ của Thiên Đạo (3)
1192
Tỷ tỷ của Thiên Đạo (2)
1191
Tỷ tỷ của Thiên Đạo
1190
Luân hồi (3)
1189
Luân hồi (2)
1188
Luân hồi
1187
Thế gian không địa phủ, vạn cổ không luân hồi (3)
1186
Thế gian không địa phủ, vạn cổ không luân hồi (2)
1185
Thế gian không địa phủ, vạn cổ không luân hồi
1184
Thương lượng với quỷ (2)
1183
Thương lượng với quỷ
1182
Yêu nhau lắm cắn nhau đau (3)
1181
Yêu nhau lắm cắn nhau đau (2)
1180
Yêu nhau lắm cắn nhau đau
1179
Sao ngươi còn không điên?‎ (2)
1178
Sao ngươi còn không điên?‎
1177
Tất cả đều treo. (2)
1176
Nhảy chương
1175
Tất cả đều treo.
1174
Ta sợ ngài ấy cô đơn (2)
1173
Ta sợ ngài ấy cô đơn
1172
Khói vàng trấn U Minh‎ (2)
1171
Khói vàng trấn U Minh‎
1170
U Minh nô‎ (2)
1169
U Minh nô‎
1168
Một xấp tiền giấy (3)
1167
Một xấp tiền giấy (2)
1166
Một xấp tiền giấy
1165
Chống lại tử khí (2)
1164
Chống lại tử khí