Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

4

Bình

107

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Thần Cấp Đại Ma Đầu (Dịch)

Truyện có 860 chương.
1
Viêm Hoàng Tinh Cầu
2
Hệ Thống Siêu Cấp Cừu Hận
3
Phi Long Đài
4
Tu Hành Ngũ Hình Quyền
5
Không Phục!
6
Không Có Bất Ngờ
7
Xuất Thần Nhập Hóa
8
Sớm Muộn Sẽ Có Người Trừng Trị Hắn
9
Kế Thừa Vị Trí Của Lão Cha
10
Vì Kiếm Tiền
11
Biên Tập Viên Mạnh Phi
12
Tuyệt Đối Là Thần Tác
13
Bị Cảnh Sát Bắt
14
Điên Cuồng Tung Tin Đồn
15
Danh Nhân Người Giả Bị Đụng
16
Tiểu Thuyết Cấp Hiện Tượng
17
Hỏa Bạo Rồi
18
Trường Học Cách Đấu Đại Tái
19
Hoàng Kim Dược Tề
20
Liên Hệ Từ Tiểu Thuyết
21
Lời Đồn!
22
Bớt Dây Dưa Nàng
23
Công Ty Hắc Hùng
24
Đánh Giết!
25
Truy Sát!
26
Thiên Địa Nghe Nhìn Đại Pháp
27
Vũ Đồ Ngũ Trọng Thiên
28
Tinh Thần Lực!
29
Quản Cha Ngươi Là Ai!
30
Tức Giận!
31
Không Chết Không Thôi!
32
Tặng Các Ngươi Một Phần Đại Lễ
33
Công Ty Hắc Hùng Tức Giận
34
Bắc Minh Hộ Thể Công
35
Cùng Ngươi Không Xong
36
Tức Giận Đến Mặt Đều Xanh
37
Trận Đấu Thứ Nhất
38
Ngươi Không Phải Là Đối Thủ
39
Uy Lực Một Quyền
40
Ngươi Phục Không?
41
Vô Địch Quá Tịch Mịch
42
Bài Vân Chưởng!
43
Sụp Đổ Khóc Lớn
44
Thuận Lợi Tiến Vào Top 8
45
Hổ Bá Quyền!
46
Ba Mươi Năm Hà Đông Ba Mươi Năm Hà Tây
47
Trường Học Công Địch
48
Đại Sư Huynh Võ Quán Vũ Uy
49
Ta Đây Là Chủ Quan
50
Đều Là Lời Đồn!
51
Phá Quán!
52
Đến Bạo Đánh Các Ngươi
53
Có Tiếng Không Có Miếng
54
Rốt Cuộc Đưa Đi Ôn Thần
55
Thanh Danh Truyền Xa
56
Võ Quán Sở Thị
57
Ai Dám Ngăn Trở Ta?
58
Thế Mà Còn Có Tình Nhân
59
Càn Khôn Liệt Sơn Thối!
60
Ôm Công Chúa
61
Khi Nam Phách Nữ
62
Lượng Lớn Cừu Hận Giá Trị
63
Bệnh Viện Mary
64
Có Chuyển Phát Nhanh
65
Oanh Sát!
66
Hủy Thi Diệt Tích!
67
Vạn Lý Truy Tung Thuật
68
Tránh Né
69
Sẽ Không Tha Thứ!
70
Cư Xá Chính Đức
71
Chém Giết
72
Thối Thể Đan
73
Đại Tin Tức
74
Giang Nhã Như Cảnh Giác
75
Trường Học Thí Luyện
76
Khắp Nơi Là Người Quen
77
Tranh Nam Nhân
78
Sinh Tồn Trên Hoang Đảo
79
Không Biết Lượng Sức!
80
Thời Gian Rất Dài
81
Xích Huyết Quả
82
Đến Đảo Mãnh Thú
83
Bỉ Ổi Vô Sỉ
84
Chắc Chắn Đi Cửa Sau
85
Gây Phiền Toái Lớn
86
Cho Các Ngươi Học Một Khóa
87
Động Liền Sẽ Chết
88
Mỗi Người Đi Một Ngả
89
Đinh Đầu Thất Tiến Công
90
Từng Cái Một Đánh Giết
91
Xuyên Tâm Thấu Cốt
92
Đưa Ngươi Đi Gặp Diêm Vương
93
Thích Lên Mặt Dạy Đời
94
Gặp Sở Dung
95
Không Có Chỗ Trốn!
96
Ai Là Con Mồi
97
Xích Huyết Quả Thành Thục
98
Không Chết Không Thôi
99
Vũ Đồ Bát Trọng Thiên
100
Thất Kinh