Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

9

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Thiên Ảnh (Bản Dịch)

Hung200069 · Luyện Khí Tầng Năm ·
30 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Ko cần phải nói nhiều về đẳng cấp của tiêu đỉnh, mạch truyện vừa phải, các nhân vật được miêu tả tính cách rõ ràng, không phải mỳ ăn liền mà là một tác phẩm đọc từ từ để thưởng thức

không yy không não tàn đấu trí tu luyện từng bước tình tiết logic
Truyện tương tự đề xuất bởi Hung200069