Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

18

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Thiên Cơ Diệu Thám (Dịch)

Camthuyhuyen · Luyện Khí Tầng Bốn ·
5 Kim Phiếu
50 Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện hay.