Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

1

Bình

1

Nhân Vật

Thêm

Đề cử / Review truyện Tiên Nữ Xuyên Vào Truyện Thập Niên 70 (Dịch) (1)

Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
2
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Thấy cốt truyện cũng hay, đọc vài chương đầu khá ổn. Định bụng mua vài chục chương nhưng thôi, mua từng chương cho chắc. Quyết định quá đúng đắn. Từ chương 70, bạn này quăng lên g…