Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

17

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Toàn Chức Pháp Sư ( dịch )

viet909090 · Luyện Khí Tầng Hai ·
0 Kim Phiếu
50 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Tái khởi động lại truyện này.