Tải App

Diễn Đàn

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

3

Bình

7

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Thần Côn Hạ Sơn Ký (Dịch Bàn Tơ Động)

ThiênMaNhấtTộc · Kết Đan Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Hay, nội dung mới mẻ nhưng ít chương đọc k đã lắm, nên đọc thử

vanquyton · Nguyên Anh Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
86 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Hay, dịch tốt, nội dung mới mẻ. Nên đọc

thanhbinh2012198 · Luyện Khí Tầng Sáu ·
0 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện hứa hẹn nhiều mong đợi nha

không não tàn trọng sinh xuyên không viễn tưởng