Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

3

Bình

773

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat

Minecroshop.word · Kết Đan Trung Kỳ ·
1 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

bạo đê tác ơi truyện hay vl

Truyện tương tự đề xuất bởi Minecroshop.word
HuylamBOSS · Luyện Khí Tầng Mười ·
2 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện rất hay cầu bạo chương

fl08 · Trúc Cơ Hậu Kỳ ·
4 Kim Phiếu
50 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hài không sắc nhiều