Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

120

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Vũ Trụ Huyền Kỳ

Truyện có 185 chương.
1
Nô bộc Trần gia
2
Trần Thu Nguyệt
3
Cơ duyên
4
Đại Vũ Trụ Thuật
5
Luyện Thể
6
Săn thú
7
Thực lực tiến nhanh
8
Lựa chọn võ kỹ
9
Tấn cấp Hư Khí cảnh
10
Quay về thành
11
Luyện đan chi lộ
12
Đệ tử Trần gia (1)
13
Đệ tử Trần gia (2)
14
Đệ tử Trần gia (3)
15
Tà ý có mùi hôi
16
Mua đan lô (1)
17
Mua đan lô (2)
18
Mua đan lô (3)
19
Đan lô tới tay
20
Hệ Thống Giả Lập Vô Hạn
21
Luyện đan
22
Sinh sự
23
Chủ nhân của Trần gia (1)
24
Chủ nhân của Trần gia (2)
25
Sơn mạch mênh mông
26
Ba tên thợ săn
27
Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng rình
28
Một chấp ba
29
Lâm Phi Yến
30
Tỷ lệ hoàn mỹ
31
Thành quả
32
Đại chiêu sinh gần kề
33
Không khí khẩn trương
34
Đông không đếm xuể
35
Trận đấu đầu tiên
36
Mạnh Khải đấu Phương Lệ
37
Tâm ý
38
Trọng kiếm
39
Vòng ba kết thúc, vòng bốn bắt đầu
40
Vô liêm sỉ
41
Dị biến trên lôi đài
42
Hoành không xuất thế
43
Tiếp chưởng (1)
44
Tiếp chưởng (2)
45
Tỷ võ tiếp tục
46
Hung hăng làm nhục (1)
47
Hung hăng làm nhục (2)
48
Bá đạo cường thế
49
Mình ta chấp hết
50
Nhẹ nhàng áp đảo
51
Trần Phàm đấu Trần Nhất Long
52
Chiến giáp và tà công
53
Trần Phàm đấu Lâm Phong (1)
54
Trần Phàm đấu Lâm Phong (2)
55
Nhân Kiếm Phong
56
Chủ khảo tức giận
57
Ngựa quen đường cũ
58
Chiến ý kỳ lạ
59
Âm mưu quỷ kế
60
Huyết Dạ
61
Vàng lạnh sắt nóng
62
Mặt mỏng
63
Lợi dụng
64
Phát giác âm mưu
65
Kẻ tài cao thì lá gan cũng lớn
66
Huyết Tinh Đại Pháp
67
Kiếm khí nguy hiểm
68
Chết!
69
Bên trong nhẫn trữ vật
70
Thử nghiệm thân pháp
71
Coi như ta nợ nàng một tiếng nói yêu thương
72
Có thù tất báo
73
Nói chuyện phiếm
74
Tàn đồ
75
Tạm biệt Vân Long thành
76
Linh và yêu
77
Thương Mang Sử Ký
78
Đặc sản Đế thành
79
Long Ngọc Hải Trầm
80
Kết giao bằng hữu mới
81
Bạch Linh Hoa
82
Phân thì đời nào cũng có
83
Người người đều có thể đánh!
84
Cửu công chúa
85
Hảo huynh đệ
86
Trưởng lão dẫn đoàn
87
Thể chất đặc thù
88
Đế thượng nổi giận
89
Bế quan tu luyện
90
Tấn cấp chân khí
91
Cường giả ngũ đại chi cảnh
92
Truyền tống đài khởi động
93
Vạn Linh Tông
94
Trắng trợn ăn cướp
95
Sức mạnh của Vũ Trụ Dung Lô
96
Đỗ Mậu
97
Luyện hóa chân khí và linh đan
98
Thực lực đại tiến
99
Tìm tới cửa
100
Thách đấu
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 185