Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

10

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Yêu Long Cổ Đế

MinhDang1808 · Luyện Khí Tầng Tám ·
0 Kim Phiếu
50 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Trước nay chỉ biết đọc không biết gì khác. Nay xin được đề cử cho Truyện. Yêu long rất hay.