Tôi YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Nhập

Đăng Ký

Nội Quy

Chợ Trời

Những vật phẩm được các đạo hữu khắp YY Giới rao bán tự do:

Đồ hiếm
Số Lượng: 1
Không có tác dụng với tiên nhân.
Mại zdoooo!
Số Lượng: 1
Vật phẩm trang trí có lá đẹp, có thể kết lại làm quà tặng thay hoa.
Bán mặt nạ đạo tặc
Số Lượng: 5
Dùng mặt nạ này có thể đánh cắp một món đồ bất kỳ của đối tượng.
Bán tìm cây thông
Số Lượng: 1
Thực phẩm.
Bán tìm cây thông
Số Lượng: 1
Đổi tên đăng nhập thành viên vĩnh viễn duy nhất 1 lần.
10 LT
Kiếm lt độ kiếp
Số Lượng: 1
Phục hồi HP 12 đơn vị khi sử dụng.
10 LT
Lạy ô đi lại lay bà đi qua mua dùm con
Số Lượng: 5
Dùng mặt nạ này có thể đánh cắp một món đồ bất kỳ của đối tượng.
Bánnnnn
Số Lượng: 1
Dùng mặt nạ này có thể đánh cắp một món đồ bất kỳ của đối tượng.
Bán tìm cây thông
Số Lượng: 4
Dùng mặt nạ này có thể đánh cắp một món đồ bất kỳ của đối tượng.
Bán tìm cây thông
Số Lượng: 1
Tạo danh hiệu có thời hạn 35 ngày.
Bán vật phẩm
Số Lượng: 1
Dùng mặt nạ này có thể đánh cắp một món đồ bất kỳ của đối tượng.
Mua giùm vs ạ
Số Lượng: 1
Dùng mặt nạ này có thể đánh cắp một món đồ bất kỳ của đối tượng.
Bán tháo
Số Lượng: 1
Thực phẩm.
Bán tháo mặt nạ
Số Lượng: 1
Dùng mặt nạ này có thể đánh cắp một món đồ bất kỳ của đối tượng.
bán rẻ như cho ;))
Số Lượng: 2
Dùng mặt nạ này có thể đánh cắp một món đồ bất kỳ của đối tượng.
6 LT
mat na dao tac
Số Lượng: 2
Dùng mặt nạ này có thể đánh cắp một món đồ bất kỳ của đối tượng.
8 LT
mat na dao tac
Số Lượng: 3
Dùng mặt nạ này có thể đánh cắp một món đồ bất kỳ của đối tượng.
30 LT
Bán hoá hình
Số Lượng: 1
Kích thích tăng sức mạnh tiềm lực trong một thời gian ngắn.
30 LT
Mại zô mại zô
Số Lượng: 7
Dựa theo vận khí của mỗi tu sĩ mà rơi ra các phần thưởng khác nhau.
20 LT
Mại zô mại zô
Số Lượng: 8
Dùng mặt nạ này có thể đánh cắp một món đồ bất kỳ của đối tượng.