Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Kim Thánh Bảng

Bảng xếp hạng truyện chữ tháng 9/2021 của TruyenYY.

Top 1 Top 21 Top 41 Top 61 Top 81
Top 1

Dị Thế Đạo Môn (Bản Dịch)

Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng
Huyền Huyễn Tiên Hiệp Dị Giới Hệ Thống Hài Hước
821 Chương
Top 2

Từ Dã Quái Bắt Đầu Tiến Hóa Thăng Cấp (Bản Dịch)

Mệnh Cấp Nhĩ Hành Bất Hành
Đô Thị Hệ Thống Võng Du Hài Hước
2116 Chương
Top 3

Bắt Đầu Làm Thần Hào Từ Sau Khi Thi Đại Học

Bạch Ma Hải
Đô Thị Hệ Thống Hiện Đại
1410 Chương
Top 4

Khấu Vấn Tiên Đạo (Bản Dịch)

Vũ Đả Thanh Thạch
Huyền Huyễn Tiên Hiệp Dị Giới Xuyên Không Cổ Tiên Hiệp
1193 Chương
Top 5

Bắt Đầu Ban Thưởng Một Trăm Triệu Cái Mạng (Bản Dịch)

Thiên Biên Lão Tứ
Huyền Huyễn
1348 Chương
Top 6

Người Chơi Hung Mãnh (Bản Dịch)

Hắc Đăng Hạ Hỏa
Huyền Huyễn Dị Giới Đô Thị Linh Dị Mạt Thế
849 Chương
Top 7

Ta Trở Thành Phú Nhị Đại Phản Phái (Dịch)

ba lần ba bằng chín
Đô Thị Hệ Thống Dị Năng
786 Chương
Top 8

Triệu Hồi Cuồng Triều Ở Mạt Thế (Bản Dịch)

Hắc Tâm Đại Bạch
Đô Thị Hệ Thống Khoa Huyễn Dị Năng Trọng Sinh
2056 Chương
Top 9

Đan Hoàng Võ Đế (Bản Dịch)

Thực Nghiệm Tiểu Bạch Thử
Huyền Huyễn
1204 Chương
Top 10

Chẳng Lẽ Thật Sự Có Người Cảm Thấy Sư Tôn Là Phàm Nhân Sao (Dịch)

CậtBạchTháiYêu
Huyền Huyễn Hệ Thống Tu Chân Hài Hước
656 Chương
Top 11

Xích Tâm Tuần Thiên (Dịch.)

Tinh Hà Dĩ Thậm
Huyền Huyễn Tiên Hiệp Cổ Tiên Hiệp
546 Chương
Top 12

Bất Diệt Thần Vương (Dịch)

Quan Kỳ
Huyền Huyễn Huyền Ảo Hài Hước
1186 Chương
Top 13

Bất Diệt Long Đế (Dịch)

Yêu Dạ
Huyền Huyễn Huyền Ảo
1396 Chương
Top 14

Vạn Tộc Chi Kiếp (Bản Dịch)

Lão Ưng Cật Tiểu Kê
Đô Thị Huyền Ảo Khoa Huyễn Tu Chân Hài Hước
2844 Chương
Top 15

Dân Gian Ngụy Văn Thực Lục (Dịch)

La Kiều Sâm
Trinh Thám Huyền Bí Linh Dị Huyền Nghi
184 Chương
Top 16

Bần Tăng Chả Ngán Ai Bao Giờ (Dịch)

Thiết Ngưu Tiên
Đô Thị Võng Du Hài Hước
1138 Chương
Top 17

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm (Dịch)

Nhâm Ngã Tiếu
Tiên Hiệp Hệ Thống Hài Hước
439 Chương
Top 18

Nhân Danh Bóng Đêm - Đệ Nhất Danh Sách 2 (Bản dịch)

Hội Thuyết Thoại Trửu Tử
Đô Thị Hệ Thống Dị Năng Hài Hước
908 Chương
Top 19

Thập Niên 70 - Đoán Mệnh Sư

Tuý Cai Ngoạn Tử
Ngôn Tình Huyền Bí Điền Văn Hài Hước Trọng Sinh
33 Chương
Top 20

Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị (Phần 2)

Tâm Tại Lưu Lãng
Tiên Hiệp Đô Thị Dị Năng
991 Chương