Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Kim Thánh Bảng

Bảng xếp hạng truyện chữ tháng 12/2021 của TruyenYY.

Top 1 Top 21 Top 41 Top 61 Top 81
Top 1

Ta Thiên Tài Như Vậy Vì Sao Còn Muốn Thu Đồ Đệ (Bản Dịch)

Mộc Hạ Sinh Hỏa
Huyền Huyễn Hệ Thống Hài Hước
816 Chương
Top 2

Toàn Cầu Hung Thú: Ta Có Vô Số Thần Thoại Cấp Sủng Thú (Bản Dịch)

Yếu Phi Đích Ngưu
Huyền Huyễn 1293 Chương
Top 3

Đan Hoàng Võ Đế (Bản Dịch)

Thực Nghiệm Tiểu Bạch Thử
Huyền Huyễn
2157 Chương
Top 4

Bất Diệt Long Đế (Dịch)

Yêu Dạ
Huyền Huyễn Huyền Ảo
2371 Chương
Top 5

Bắt Đầu Làm Thần Hào Từ Sau Khi Thi Đại Học

Bạch Ma Hải
Đô Thị 2106 Chương
Top 6

Thần Cấp Đại Điếm Trưởng (Dịch)

Ly Thiên Võng Lượng
Huyền Huyễn Dị Giới Hệ Thống Hài Hước
677 Chương
Top 7

Thế Giới Thụ Du Hí (Bản Dịch)

Lạc Băng
Huyền Huyễn 733 Chương
Top 8

Ta Trở Thành Phú Nhị Đại Phản Phái (Dịch)

Tam Tam Đắc Cửu
Đô Thị Hệ Thống Dị Năng
1020 Chương
Top 9

Ta Trở Thành Truyền Thuyết Ở Hồng Kông (Bản Dịch)

Phượng Trào Hoàng
Hệ Thống 589 Chương
Top 10

Khấu Vấn Tiên Đạo (Bản Dịch)

Vũ Đả Thanh Thạch
Tiên Hiệp 1387 Chương
Top 11

Dị Thế Đạo Môn (Bản Dịch)

Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng
Huyền Huyễn Tiên Hiệp Dị Giới Hệ Thống Hài Hước
1305 Chương
Top 12

Từ Dã Quái Bắt Đầu Tiến Hóa Thăng Cấp (Bản Dịch)

Mệnh Cấp Nhĩ Hành Bất Hành
Đô Thị Hệ Thống Võng Du Hài Hước
2191 Chương
Top 13

Ta! Thành Lập Tổ Chức Sát Thủ Ở Thế Giới Huyền Huyễn (Dịch)

Vạn Tộc Chi Thần
Huyền Huyễn 147 Chương
Top 14

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm (Dịch)

Nhâm Ngã Tiếu
Tiên Hiệp Hệ Thống Hài Hước
711 Chương
Top 15

Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Người Trong Cẩu Đạo (Dịch)

Bạo Tạc Tiểu Nã Thiết
Huyền Huyễn 554 Chương
Top 16

Dân Gian Ngụy Văn Thực Lục (Dịch)

La Kiều Sâm
Trinh Thám Huyền Bí Linh Dị Huyền Nghi
307 Chương
Top 17

Mặt Trăng Đỏ (Bản dịch)

Hắc Sơn Lão Quỷ
Huyền Huyễn Đô Thị Mạt Thế Dị Năng
846 Chương
Top 18

Xích Tâm Tuần Thiên (Dịch.)

Tinh Hà Dĩ Thậm
Huyền Huyễn Tiên Hiệp Cổ Tiên Hiệp
897 Chương
Top 19

Vạn Tộc Chi Kiếp (Bản Dịch)

Lão Ưng Cật Tiểu Kê
Đô Thị Huyền Ảo Khoa Huyễn Tu Chân Hài Hước
3132 Chương
Top 20

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng (Bản Dịch)

Hồng Hoang Long Đế
Huyền Huyễn 561 Chương