Tải App

Diễn Đàn

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Thể Loại Truyện Huyền Huyễn

Top Truyện Huyền Huyễn Trong Tháng Thêm

Truyện Huyền Huyễn Mới Cập Nhật

Thánh Khư (Dịch)

thần đông

1,507 Chương

Tuyệt Thế Gia Tộc

[email protected]

5 Chương

Ta Có Hệ Thống Auto Tu Luyện (Dịch)

Thái Bạch Xanh

1,392 Chương

Khủng Bố Sống Lại (Bản Dịch)

Phật tiền hiến hoa

2,321 Chương

Số Hiệu 09 (Bản dịch)

Trừ Chín Mươi

227 Chương

Không Thể Tu Tiên Ta Chỉ Đi Bồi Dưỡng Hồn Sủng (Dịch)

Hạ Thụ Cầm

10 Chương

Thiên Sư Không Xem Bói ( Dịch)

Mộc Hề Nương

20 Chương

Ta Man Hoang Bộ Lạc (Dịch)

Tiểu Tiểu Yêu Tiên

1,158 Chương

Con Ta, Nhanh Liều Cho Cha (Dịch)

Đông Thổ Đại Gia

276 Chương

Ta Không Thể Nào Là Kiếm Thần (Dịch)

Bùi Bất Liễu

431 Chương

Hành Trình Thách Đấu

Sơn Durex

96 Chương

Thần Ma Cung Ứng Thương (Bản Dịch)

Hà Xứ Bất Nhiễm Trần

641 Chương

Hắc Kiếm Dạ Ảnh Thí Thiên

Hắc Bạch Kiếm Sĩ

3 Chương

Ta Thiên Tài Như Vậy Vì Sao Còn Muốn Thu Đồ Đệ (Bản Dịch)

Mộc Hạ Sinh Hỏa

51 Chương

Mắt Định Càn Khôn

Đỗ Ngọc Trung (杜玉中)

19 Chương

Khấu Vấn Tiên Đạo (Bản Dịch)

Vũ Đả Thanh Thạch

586 Chương

2027 Toàn Dân Xuyên Không: Bàn Tay Vàng Của Ta Là Bạo Kích Cải Tiến

Lưu Tinh Mộng

10 Chương

Bất Diệt Thần Vương (Dịch)

Quan Kỳ

664 Chương

Cực Phẩm Hệ Thống Tróc Quỷ (Dịch)

Giải tam thiên

713 Chương

Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới (Dịch)

Lý Hồng Thiên

352 Chương

Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần

Cữu Vĩ Yêu Hồ

44 Chương

Huyền Huyễn: Ta! Bắt Đầu Sáng Tạo Thiên Cơ Lâu! (Bản Dịch)

Tiểu Ngưu Tọa Phi Cơ

260 Chương

Yêu Nghiệt Tiên Hoàng Tại Đô Thị (Dịch)

Ngạo Tài

1,807 Chương

Thương Nguyên Đồ - Bản Dịch

Ngã Cật Tây Hồng Thị

97 Chương

Bắt Đầu Ban Thưởng Một Trăm Triệu Cái Mạng (Bản Dịch)

Thiên Biên Lão Tứ

934 Chương

Dưỡng Quỷ Sư

Tiết Mặc Thành Hải

26 Chương

Nghịch Thiên Tà Thần (Dịch)

Hỏa Tinh Dẫn Lực

1,974 Chương

Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch (Bản Dịch)

Lưu Phong Tiếu

924 Chương

Hoả Chủng Vạn Năng (Bản dịch)

Hạ Quâ n Cát

593 Chương

Phát Thanh Khủng Bố (Dịch)

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

665 Chương

Chẳng Lẽ Thật Sự Có Người Cảm Thấy Sư Tôn Là Phàm Nhân Sao (Dịch)

CậtBạchTháiYêu

26 Chương

Tiên Võ Đế Tôn (Bản Dịch)

Lục giới Tam Đạo

123 Chương

[Dịch] Toàn Chức Pháp Sư

Loạn

124 Chương

Ta Thật Sự Không Muốn Gây Chuyện! (Dịch)

Tả Đoạn Thủ

242 Chương

Hậu Cung Của Ta Cân Cả Thế Giới Ở Mạt Thế

Nghĩ Không Ra

90 Chương

Đại Phụng Đả Canh Nhân (Bản Dịch)

Mại Báo Tiểu Lang Quân

1,962 Chương

Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Ninh Lang

79 Chương

Ta Là Cương Thi Chính Nghĩa

Đại Cương Thi

17 Chương

Thì Ra Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần

Phong Lăng Bắc

46 Chương

Nương Tử Xin Dừng Tay

Thiên Hải Sơn

307 Chương

Truyện Huyền Huyễn Là Gì?

Thể loại Huyền Huyễn (còn được gọi là Huyền Ảo) là những truyện có rất nhiều yếu tố kỳ ảo, phép thuật, được đặt trong bối cảnh siêu tưởng như tiên giới, ma giới... Nội dung chính chủ yếu xoay quanh về việc tu luyện pháp khí, ma pháp, tu đạo, pháp bảo, tu tiên....