Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Thể Loại Truyện Huyền Huyễn

Top Truyện Huyền Huyễn Trong Tháng Thêm

Truyện Huyền Huyễn Mới Cập Nhật

Đại Kiếp Chủ (FULL Dịch)

Hắc Sơn Lão Quỷ

1,002 Chương

Nhất Kiếm Độc Tôn (Bản Dịch)

Thanh Loan Phong Thượng

2,148 Chương

Thần Ma Cung Ứng Thương ( Dịch full )

Hà Xứ Bất Nhiễm Trần

38 Chương

Lão Bà Ta Là Thánh Nữ (FULL Dịch)

Vũ Hạ Đích Hảo Đại

1,858 Chương

Nguyên Tôn (Bản Dịch)

Thiên Tằm Thổ Đậu

1,689 Chương

Con Đường Bá Chủ

Akay Hau

765 Chương

Nhân Vật Phản Diện Đại Kiêu Hùng Dịch full

Thiên Sách Giáo Úy

81 Chương

Tối Cường Hệ Thống Đế Hoàng (Dịch)

Hiệp Xả Đản

1,089 Chương

Vĩnh Hằng Chúa Tể

Mộng Thần Tiên Sinh

17 Chương

Bạch Thủ Yêu Sư (Dịch)

Hắc Sơn Lão Quỷ

116 Chương

Vô Địch Phong Cuồng Đoái Hoán Hệ Thống

Phong Cuồng Thăng Cấp

2,026 Chương

Vạn Tộc Xâm Lấn: Toàn Dân Tham Chiến, Ta Lưu Thủ Phía Sau

Thành Hạ Đích Yêu

20 Chương

Ta Xây Gia Viên Trên Lưng Huyền Vũ (Dịch)

Các Chủng Khống

121 Chương

Hoá Thần Hành Lộ Nan

Khống Quân Ẩn

11 Chương

Thôn Thiên Quyền Thánh

Mộng Tiêu Dao

3 Chương

Yêu Long Cổ Đế (Bản Dịch)

Diêu Vọng Nam Sơn

1,040 Chương

Mục Long Sư (Bản Dịch)

Loạn

757 Chương

Bất Diệt Long Đế (Dịch)

Yêu Dạ

134 Chương

Ổn Trụ Biệt Lãng (Bản Dịch)

Khiêu Vũ

273 Chương

Quỷ bí chi chủ - quyển 4

Mực Thích Lặn Nước

159 Chương

Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch (Bản Dịch)

Lưu Phong Tiếu

430 Chương

Chí Tôn Đặc Công (Bản Dịch)

8 Khó

2,085 Chương

Thế Giới Thứ Chín

Ta Là Lão Ngũ

993 Chương

Đại Phụng Đả Canh Nhân (Bản Dịch)

Mại Báo Tiểu Lang Quân

930 Chương

Khủng Bố Sống Lại (Bản Dịch)

Phật tiền hiến hoa

2,128 Chương

Yêu Nghiệt Tiên Hoàng Tại Đô Thị (Dịch)

Ngạo Tài

1,806 Chương

Nhân Thường

thường nhân

126 Chương

Bắt Đầu Viết Ra Thần Công Dịch Cân Kinh

Bắc hán

12 Chương

Phế Căn Vô Địch (Dịch)

^.^ Tinh Phân Đại Mang Quaa

695 Chương

Tạo Hóa Chi Vương (Dịch)

Trư Tam Bất

2,355 Chương

Yêu Nữ Trốn Chỗ Nào (Bản Dịch)

Khai Hoang

165 Chương

Trùng Sinh Thành Cá , Thiên Hạ Vô Địch

Điệu Thấp Thanh Niên

182 Chương

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế (Dịch)

Thần Kiến

449 Chương

Bắt Đầu Đánh Dấu Như Lai Thần Chưởng (Bản Dịch)

Hồi Đáo Nguyên Sơ

321 Chương

Đạo Lữ Hung Mãnh Của Ta Cũng Trùng Sinh (Dịch)

Vịt Ăn Táo

458 Chương

Nguyên Thủy : Từ Sáng Tạo Đồ Đằng Cự Long

8 Chương

Từ Sơn Trại NPC Đến Đại BOSS (Dịch)

Bạch Câu Dịch Thệ

308 Chương

Ta Hệ Thống Vô Hạn Hào

Ngã Tựu Thị Long

358 Chương

Ta Có Một Trương Võ Học Bảng

Trùng Phong Hỏa Diễm Trư

215 Chương

Huyền Huyễn: Mị Lực Max Trị Số, Bị Cao Lạnh Sư Tỷ Tán Tỉnh

Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng

194 Chương

Truyện Huyền Huyễn Là Gì?

Thể loại Huyền Huyễn (còn được gọi là Huyền Ảo) là những truyện có rất nhiều yếu tố kỳ ảo, phép thuật, được đặt trong bối cảnh siêu tưởng như tiên giới, ma giới... Nội dung chính chủ yếu xoay quanh về việc tu luyện pháp khí, ma pháp, tu đạo, pháp bảo, tu tiên....