Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Thể Loại Truyện Võng Du

Top Truyện Võng Du Trong Tháng Thêm

Truyện Võng Du Mới Cập Nhật

Ta Không Thể Nào Là Kiếm Thần (Dịch)

Bùi Bất Liễu

214 Chương

Võng Du: Có Tiền Liền Biến Cường

Chó Vàng

5 Chương

Từ Sơn Trại NPC Đến Đại BOSS (Dịch)

Bạch Câu Dịch Thệ

334 Chương

Đường Tăng Đánh Xuyên Tây Du (Bản Dịch)

Đồ Chương Dật QD

1,608 Chương

Chăn Nuôi Toàn Nhân Loại (Truyện Dịch)

Tam Bách Cân Đích Vi Tiếu

820 Chương

Từ Dã Quái Bắt Đầu Tiến Hóa Thăng Cấp (Bản Dịch)

Mệnh Cấp Nhĩ Hành Bất Hành

815 Chương

Ta Có Một Thân Bị Động Kỹ

Ngao Dạ Cật Bình Quả

642 Chương

Ta Có Hệ Thống Auto Tu Luyện (Dịch)

Thái Bạch Xanh

1,176 Chương

Cái Kiếm Tu Này Có Chút Thận Trọng

Bạo Tẩu Xoa Thiêu Bao

372 Chương

Nhiệm Vụ Hệ Thống Có Chút Nhây

Cô Dực

158 Chương

Toàn Cầu Chơi Trốn Tìm: Bắt Đầu Đạt Được Gian Lận Hình Thức

Giải Trí Thiên Vương

342 Chương

[ Dịch ] Live Stream Ăn Boss [ Thực Tế Ảo ]

Man Đầu Trám Tương

238 Chương

Trọng Sinh Đại Đạo Tặc (Bản Dịch)

Phiếm Chu Điền Từ

1,715 Chương

Ta Người Chơi Có Năng Lực Thành Thần

Một đao chém chém chém

381 Chương

Quốc Vương Vạn Tuế (Dịch Full)

Loạn Thế Cuồng Đao

1,298 Chương

Tại Quyết Đấu Đô Thị Chơi Đùa Tạp Bài

Danh Xưng Bị Chiêm Dụng

146 Chương

Ta Thật Không Có Át Chủ Bài

Thế Mạt Cáp Giả

136 Chương

Trảm Nguyệt

Thất Lạc Diệp

1,374 Chương

Kim Cương Bất Hoại Đại Trại Chủ

Vãng Nam

611 Chương

Cơ Giới Hung Mãnh

Lại Điểu

211 Chương

Toàn Dân Ngự Thú: Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Ngục Long

Thiên Thượng Nhất Kiếm

107 Chương

Rich Player - Võng Du Thần Cấp Cường Hào (Dịch-Full)

Cực Mục Thiên Cẩu

Hoàn Thành
1,491 Chương

Ngoạn Gia Xuyên Việt Chính Nghĩa

Bất kỳ thập huyền

1,086 Chương

Võng Du Chi Bộ Xương Khô Cũng Điên Cuồng

Thiếu Vọng Nhất Bát

1,897 Chương

Thế Giới Thụ Du Hí

Lạc Băng

897 Chương

Quỷ Dị Lưu Tu Tiên Trò Chơi

Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng

948 Chương

Võng Du Chi Bắt Đầu Giác Tỉnh Siêu Thần Thiên Phú

Trần Duyên Ám Thương

965 Chương

Trọng Sinh Chi Cuồng Bạo Hỏa Pháp

Nhiên Thiêu Địa Ngục Bào Hao

2,157 Chương

Quái Vật Hợp Thành Đại Sư

Gia Cát Uyển Quân

640 Chương

Võng Du Chi Thần Sủng Thợ Săn

Phiếm Chu Điền Từ

779 Chương

Bởi Sợ Thua Liền Toàn Bộ Điểm Công Kích Lực

Hắc Miêu Giả Diện

196 Chương

Nghe Nói Ngươi Rất Chảnh À

Ấu nhi viên nhất bả thủ

299 Chương

Địa Cầu Chinh Phục Vạn Giới

Tuyệt Vọng Cao Dương

540 Chương

Võng du Cửu Âm Chân Kinh: Kỳ ngộ

Quỳ Xuống

7 Chương

Nguyên Tố Tiễn Sư

Thanh Phong Giới Hàn

822 Chương

Văn Minh Chi Vạn Giới Lĩnh Chủ

Phi Tường De Lại Miêu

4,063 Chương

Toàn Dân Ngự Thú: Ta Có Thể Chứng Kiến Ẩn Dấu Tin Tức

Sủng Vật Cầu Sinh

342 Chương

Ta Có Thể Rút Ra HP

Tần Thì Thiên Nhai

7 Chương

Khi Bác Sĩ Mở Hack (Dịch)

Thủ Ác Thốn Quan Xích

1,413 Chương

Ta Đế Quốc Chiến Tranh Trò Chơi

Phù Mộng Tam Tiện Khách

10 Chương

Truyện Võng Du Là Gì?

Võng Du là loại truyện chuyên viết về game, nhân vật chính gặp nhau trong game, có thể là nhất kiến chung tình, lâu ngày sinh tình, hoặc hoan hỉ oan gia...Võng Du chủ yếu có hai loại: một là chỉ tập trung viết về đề tài game trong suốt bộ truyện, hai là sẽ đan xen giữa thực tại và thế giới ảo.