Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

14

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Bắt Đầu Đánh Dấu Như Lai Thần Chưởng (Bản Dịch)

Vandals · Luyện Khí Tầng Năm ·
50 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay. Tiếp nhanh đạo hữu ơi

thanthoai4026 · Luyện Khí Tầng Chín ·
0 Kim Phiếu
83 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Tuy NVC cảnh giới tăng nhanh nhưng truyện cũng hay.