Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

109

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Bắt Đầu Làm Thần Hào Từ Sau Khi Thi Đại Học

MrBu · Hóa Thần Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
98 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay, dịch giả có tâm