Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

70

Bình

1245

Nhân Vật

1

Thêm

Đề cử / Review truyện Bắt Đầu Làm Thần Hào Từ Sau Khi Thi Đại Học (70)

Luyện Khí Tầng Mười ·
20 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay. Xin cái code để tiếp tục ủng hộ nào

Luyện Khí Tầng Mười ·
200 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Đã đẩy 200 kp xin code

Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Cao Độ YY

Muốn code 20% đẩy kim phiếu cho bộ nào đây a @@

Luyện Khí Tầng Chín ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

đã đẩy 200kp xin code, vẫn chưa thấy code ad ơi

Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Đã đẩy 80 kim phiếu cho truyện Võ Thần, muốn nhận TLT

Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Cao Độ YY

Đã đẩy 60 Kim Phiếu cho truyện Ta Thành Lập Tổ Chức Sát Thủ Ở Thế Giới Huyền Huyễn (Dịch), muốn nhận TLT

Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Cao Độ YY

Đã đẩy 200 xin code 30%

Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

100 đã đẩy 100kp, xin code 20%

Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Đã đẩy 100kp, cho mình xin code 20%

Trúc Cơ Hậu Kỳ ·
100 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Cao Độ YY

Xin code 20% bắt đầu làm thần hào từ sau khi thi đại học