Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

8

Bình

798

Nhân Vật

1

Thêm

Đề cử / Review truyện Bắt Đầu Làm Thần Hào Từ Sau Khi Thi Đại Học (8)

Luyện Khí Tầng Chín ·
0 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Hơi ít sắc... Nhưng nó là hệ thống đô thị đầu tiên tôi đọc được... Còn bạn thì sao xin ý kiến nhẹ

Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay, dịch ổn, bạo chương nhiều nhiều đi dịch giả

Luyện Khí Tầng Chín ·
0 Kim Phiếu
3.5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện đọc cũng tạm nhưng dịch giả thì kém.

Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện rất hay đó

Nguyên Anh Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

1 trong những bộ giải trí hay nhất từng đọc

Luyện Khí Tầng Ba ·
79 Kim Phiếu
4.5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện giải trí hay

Luyện Khí Tầng Năm ·
150 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Đọc nhẹ nhàng, hài hước, đúng chất YY

Hóa Thần Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
4.5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay, dịch giả có tâm