Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

70

Bình

1244

Nhân Vật

1

Thêm

Ủng Hộ Truyện Bắt Đầu Làm Thần Hào Từ Sau Khi Thi Đại Học của tác giả Bạch Ma Hải

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc. Mỗi truyện được nhận tối đa 1000000 TLT ủng hộ cho mỗi tháng.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
2000505
2
513278
3
95970
4
33000
5
20000
6
7000
7
5600
8
5001
9
5000
10
200
11
200
12
80
13
10
14
10