Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

4

Bình

571

Nhân Vật

1

Thêm

Ủng Hộ Truyện Bắt Đầu Làm Thần Hào Từ Sau Khi Thi Đại Học của tác giả Bạch Ma Hải

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
403278
2
95970
3
33000
4
20000
5
7000
6
5600
7
5000
9
200
10
10
11
10