Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

17

Bình

72

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Bất Diệt Thần Vương (Dịch)

Truyện có 1700 chương.
1
Vương Khả (1)
2
Vương Khả (2)
3
Ta Là Lừa Đảo Sao? (1)
4
Ta Là Lừa Đảo Sao? (2)
5
Làm Giả (1)
6
Làm Giả (2)
7
Tù Phạm Cũng Có Thể Kiếm Tiền (1)
8
Tù Phạm Cũng Có Thể Kiếm Tiền (2)
9
Thế Phong Nhật Hạ A (1)
10
Thế Phong Nhật Hạ A (2)
11
Muốn động thủ
12
Diễn Tình Cảm Cay Ánh Mắt (1)
13
Diễn Tình Cảm Cay Ánh Mắt (2)
14
Ngay Cả Giấy Vệ Sinh Cũng Không Buông Tha (1)
15
Ngay Cả Giấy Vệ Sinh Cũng Không Buông Tha (2)
16
Hòa thượng chạy được nhưng miếu không chạy được
17
Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm (1)
18
Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm (2)
19
Gà Rừng Sao Có Thể Xứng Với Phượng Hoàng? (1)
20
Gà Rừng Sao Có Thể Xứng Với Phượng Hoàng? (2)
21
Trương Thần Hư (1)
22
Trương Thần Hư (2)
23
U Nguyệt Công Chúa Có Bệnh (1)
24
U Nguyệt Công Chúa Có Bệnh (1)
25
Trận Cơ Khẩu
26
Mù Đường (1)
27
Mù Đường (2)
28
U Nguyệt Công Chúa Thật Biết Bẫy Người (1)
29
U Nguyệt Công Chúa Thật Biết Bẫy Người (2)
30
Phi Kiếm Second-hand (1)
31
Phi Kiếm Second-hand (2)
32
Mộ Dung Lục Quang Đại Hôn (1)
33
Mộ Dung Lục Quang Đại Hôn (2)
34
Bị Điện Giật! (1)
35
Bị Điện Giật! (2)
36
Người Giả Bị Đụng (1)
37
Người Giả Bị Đụng (2)
38
Cho một câu trả lời
39
Tru Ma Kết Quả (1)
40
Tru Ma Kết Quả (2)
41
Kích Thích Như Vậy? (1)
42
Kích Thích Như Vậy? (2)
43
Thật Là Loạn (1)
44
Thật Là Loạn (2)
45
Đệ tử tiên môn điên cuồng mất trí (1)
46
Đệ tử tiên môn điên cuồng mất trí (2)
47
Chết đi!
48
Diệt ma? Ai diệt ai? (1)
49
Diệt ma? Ai diệt ai? (2)
50
Kiểm tra cơ thể (1)
51
Kiểm tra cơ thể (2)
52
Kiểm tra cơ thể (2)
53
Thiên Lang Tông Chủ, Trần Thiên Nguyên! (1)
54
Thiên Lang Tông Chủ, Trần Thiên Nguyên! (2)
55
Bái Trần Thiên Nguyên làm sư phụ (1)
56
Bái Trần Thiên Nguyên làm sư phụ (2)
57
Ngươi thất đức (1)
58
Ngươi thất đức (2)
59
Công đức diệt ma (1)
60
Công đức diệt ma (2)
61
Đại Nhật Bất Diệt Thần Công (1)
62
Đại Nhật Bất Diệt Thần Công (2)
63
Tuổi đã cao mới bắt đầu tu tiên sao
64
Chữ càng nhiều càng lợi hại (1)
65
Chữ càng nhiều càng lợi hại (2)
66
Chân khí hỗn loạn (1)
67
Chân khí hỗn loạn (2)
68
Công pháp hố con cháu (1)
69
Công pháp hố con cháu (2)
70
Cự Tuyệt Kiểm Tra Thân Thể (1)
71
Cự Tuyệt Kiểm Tra Thân Thể (2)
72
Tu Vi Tăng Lên (1)
73
Tu Vi Tăng Lên (2)
74
Ly Hỏa Thần Công
75
Cám Ơn Ngươi Là Được Rồi (1)
76
Cám Ơn Ngươi Là Được Rồi (2)
77
Minh Thai Chi Thân (1)
78
Minh Thai Chi Thân (2)
79
Vạn Kiếm Quyết (1)
80
Vạn Kiếm Quyết (2)
81
Thái Âm Ma Giáo (1)
82
Thái Âm Ma Giáo (2)
83
Cho Chút Thể Diện (1)
84
Cho Chút Thể Diện (2)
85
Một Cái Ghế
86
Chu Hồng Y (1)
87
Chu Hồng Y (2)
88
Tru ma công đức
89
Đại Thanh Vương Triều (1)
90
Đại Thanh Vương Triều (2)
91
Giếng thông nhau
92
Chu Yếm (1)
93
Chu Yếm (2)
94
Quá khứ của Vương Khả (1)
95
Quá khứ của Vương Khả (2)
96
Chuốc rượu
97
Quá Điên Cuồng (1)
98
Quá Điên Cuồng (2)
99
Không bằng cầm thú
100
Nghiệt Duyên (1)