Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

1

Bình

6

Nhân Vật

3

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện HUYẾT TÍCH (3)

Long Thiên

Nhân vật chính

Là thiếu niên từ trên núi mới xuống,anh tuấn ngút trời

Long Thi Huyền

Hoàng nữ của Thiên Long Hoàng Triều,gặp Long Thiên trong một lần trốn nhà đi bụi.

Man Thiềm

Hoàng tử thứ 3 của Man Vương Hoàng Triều,tới Thiên Long Hoàng Triều hỏi cưới Long Thi Huyền,nhờ đó …