Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

23

Bình

1778

Nhân Vật

12

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Khí Vận Hệ Thống (12)

Tần Vũ

Nhân vật chính

Vô sỉ đệ nhất thiên hạ.

Nam Cung Uyển Nhi

Hậu cung của man.chén rùi...

Dương Nguyệt Thiền

Dương gia nhất mạch Thần Tiễn, vợ của main, đã ăn

Vũ Nguyệt Nhi

Dao Trì Thánh Nữ, vợ main, đã ăn

Cổ huân nhi

Hậu cung main chén rùi! Thượng cổ Cổ gia, kế thừa dị hỏa Tịnh Liên Yêu Hỏa.

Bích Dao

Đã ăn, Tiên Đế chuyển thế trùng sinh bị main vây bắt giữ, cưỡng gian thành công

Diệp Nhi

Là lão bà kiêm lô đỉnh song tu của Tần Vũ

Hoa Hướng Tâm

Đạo Tăng Vô Sỉ

Lâm Động

Phù Lục Chiến Vương. Là huynh đệ của Tần Vũ, phụ trách luyện chế phù lục.

Tiêu Chiến

Sau này là Hỏa Vương Đan Đế. Khí vận chi tử 4 sao. Huynh đệ của main phụ trách luyện đan dược.

Tử Yên

Bàn Cổ Chân Long yêu thú hóa hình, nhận Tần Vũ (nvc) làm ca ca, đi theo Tần Vũ tung hoành giang hồ!