Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

2

Bình

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Lui Ra, Để Trẫm Đến

Truyện có 682 chương.
1
Sung quân
2
Cái gì phá thiên thạch!
3
Ngươi lễ phép sao?
4
Thần học quan tài đinh
5
Đến chậm tân thủ phúc lợi
6
Quốc tỷ, ngôn linh
7
Văn tâm chữ ký
8
Người không thể xem bề ngoài (cảm tạ manh chủ lực Cao muội +1)
9
Trông mơ giải khát
10
Chư hầu chi đạo
11
Nhanh như điện chớp, đại vận môtơ
12
Tìm nơi ngủ trọ
13
Đêm mưa
14
Bo bo giữ mình (cảm tạ manh chủ lực Cao muội +2)
15
Tứ đẳng không càng
16
Thiếu đi một cỗ thi thể
17
Sỉ nhục (thượng)
18
Sỉ nhục (trung)
19
Sỉ nhục (hạ)
20
Mù ngụ lại miệng
21
Liên Minh Huyền Thoại, bút pháp thần kỳ kế hoạch rốt cục lên mạng rồi
22
Hạ độc
23
Điền sư
24
Hiếu thành
25
Hiền hòa
26
Tương hỗ là công cụ người
27
Vào thành
28
Tiểu nương tử ~
29
Làm cược
30
Cứu ta!
31
Bộ mặt thành phố
32
Trò chuyện
33
Chử lão tiên sinh
34
Nhặt lại cũ nghiệp (thượng)
35
Nhặt lại cũ nghiệp (trung)
36
Nhặt lại cũ nghiệp (hạ)
37
Quan mà có vấn đề (thượng)
38
Quan nhi có vấn đề (trung)
39
Quan nhi có vấn đề (hạ)
40
Trên giấy bày trận
41
Đó là cái cao thủ (thượng)
42
Đó là cái cao thủ (trung)
43
Đó là cái cao thủ (hạ)
44
Một mảnh chân tướng ghép hình
45
Yêu gọi vì sao kêu cái gì
46
Lấy lại
47
Ngươi có muốn hay không theo ta đi?
48
Chờ ngươi ba lượng tiền bạc
49
Bị thay xà đổi cột Văn Tâm (thượng)
50
Bị thay xà đổi cột Văn Tâm (hạ)
51
Nấu rượu bán rượu (thượng)
52
Nấu rượu bán rượu (trung) 【 cầu thủ đặt trước 】
53
Nấu rượu bán rượu (hạ) 【 cầu thủ đặt trước 】
54
Marketing hào thủ đoạn (cảm tạ manh chủ lực Cao muội +3)
55
Vạch rõ ngọn ngành, say rượu (cảm tạ manh chủ lực Cao muội +4)
56
Có người trộm ta đồ vật (thượng)
57
Có người trộm ta đồ vật (trung)
58
Có người trộm ta đồ vật (hạ) 【 cầu nguyệt phiếu 】
59
Phụ trợ tới
60
Tỉnh rượu 【 cầu nguyệt phiếu 】
61
Cộng Thúc Võ 【 cầu nguyệt phiếu 】
62
Ăn cơm no (cảm tạ manh chủ lực Cao muội +7)
63
Mời mèo (thượng) 【 cầu nguyệt phiếu 】
64
Mời mèo (trung) 【 cầu nguyệt phiếu 】
65
Mời mèo (hạ) 【 cầu nguyệt phiếu 】
66
Ngoài ý liệu 【 cầu nguyệt phiếu 】
67
Quan tài (cảm tạ manh chủ lực Cao muội +8)
68
Bỏ đi giả giữ lại thực ngôn linh 【 cầu nguyệt phiếu 】
69
Mượn đao giết người 【 cầu nguyệt phiếu 】
70
Thí chủ 【 cầu nguyệt phiếu 】
71
GUCC I 【 cầu nguyệt phiếu 】
72
Khuất nhục (cảm tạ manh chủ lực Cao muội +9)
73
Thức tỉnh 【 cầu nguyệt phiếu 】
74
Bí văn 【 cầu nguyệt phiếu 】
75
Cái này chết tiệt thắng bại muốn 【 cầu nguyệt phiếu 】
76
Thán ngươi nghèo a 【 cầu nguyệt phiếu 】
77
Gan to bằng trời (cảm tạ manh chủ lực Cao muội +1 0)
78
Không đủ biến thái ta và các ngươi không hợp nhau
79
Người tới 【 cầu nguyệt phiếu 】
80
Quận phủ 【 cầu nguyệt phiếu 】
81
Sư đệ 【 cầu nguyệt phiếu 】
82
Sư huynh, sư huynh 【 cầu nguyệt phiếu 】
83
Hội đồng 【 cầu nguyệt phiếu 】
84
Tai họa bất ngờ 【 cầu nguyệt phiếu 】
85
Ngươi Trân Bảo đâu (thượng) 【 cầu nguyệt phiếu 】
86
Ngươi Trân Bảo đâu (trung) 【 cầu nguyệt phiếu 】
87
Ngươi Trân Bảo đâu (hạ) 【 cầu nguyệt phiếu 】
88
Mang theo? 【 cầu nguyệt phiếu 】
89
Ổ thổ phỉ (thượng) 【 cầu nguyệt phiếu 】
90
Ổ thổ phỉ (trung) 【 cầu nguyệt phiếu 】
91
Ổ thổ phỉ (hạ) 【 cầu nguyệt phiếu 】
92
Xã giao trâu phê chứng 【 cầu nguyệt phiếu 】
93
Chia của không đồng đều 【 cầu nguyệt phiếu 】
94
Gặp sắc quên bạn 【 cầu nguyệt phiếu 】
95
Nơi ở ẩn chi phong 【 cầu nguyệt phiếu 】
96
Thẩm huynh, thật là chân quân tử cũng 【 cầu nguyệt phiếu 】
97
Vào rừng làm cướp (thượng) 【 cầu nguyệt phiếu 】
98
Vào rừng làm cướp (trung) 【 cầu nguyệt phiếu 】
99
Vào rừng làm cướp (hạ) 【 cầu nguyệt phiếu 】
100
Có tâm vì đó 【 Trung thu vui vẻ 】