Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

2

Bình

8

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Mưu Thiên Hạ

Truyện có 102 chương.
102
Bia đá cổ
101
Bồi giá(2)
100
Bồi giá
99
Linh vật
98
Hành cung
97
Phát cháo(2)
96
Phát cháo
95
Qua năm mới(2)
94
Qua năm mới
93
Lão thái thái
92
Phương gia
91
Mã đại nhân tới
90
Cứu giúp
89
Chu di nương
88
Tặng lễ
87
Không uất ức
86
Chết hay lắm
85
Có thể uống một chén không!(2)
84
Có thể uống một chén không!
83
Ngốc bạch ngọt(2)
82
Ngốc bạch ngọt
81
Hao cọng lông
80
Khó chơi(2)
79
Khó chơi
78
Hôn phu
77
Gần vua như gần cọp(2)
76
Gần vua như gần cọp
75
Thế đạo này
74
Úy tội tự sát(2)
73
Úy tội tự sát
72
Nhập đội
71
Máu phun đầy mặt đúng không(2)
70
Máu phun đầy mặt đúng không.
69
Gài bẫy gia đình(2)
68
Gài bẫy gia đình
67
Mai gặp
66
Thật thú vị(2)
65
Thật thú vị
64
Bị ám sát
63
Nhiều người nhà quá(2)
62
Nhiều người nhà quá
61
Cầu tiên
60
Làm quen với tiểu Hầu gia một lần nữa(2)
59
Làm quen với tiểu Hầu gia một lần nữa
58
Tiếng tốt(2)
57
Tiếng tốt
56
Tức chết mất!
55
Phí Cưu
54
Yếu thế
53
Gia tộc tụ họp thật vô vị(2)
52
Gia tộc tụ họp thật vô vị
51
Một ít gia sự(2)
50
Một ít gia sự
49
Xui xẻo
48
Một chút thương hại
47
Tuổi trẻ thân thể khác biệt(2)
46
Tuổi trẻ thân thể khác biệt
45
Hói đầu (2)
44
Hói đầu
43
Đột ngột mượn sức
42
Cái gọi là Tường Thụy linh thú(2)
41
Cái gọi là Tường Thụy linh thú
40
Hỏi kế
39
Xử lý một vài chuyện gia đình(2)
38
Xử lý một vài chuyện gia đình
37
Ra loạn chiêu(2)
36
Nhất tiễn song điêu.(2)
35
Nhất tiễn song điêu.
34
Kiện cáo mạng người(2)
33
Kiện cáo mạng người
32
Phi Bạch lâu và Thanh Phong lâu.
31
Kỳ hoa(2)
30
Kỳ hoa
29
Phiền toái
28
Sau khi hồi phủ
27
Mua người(2)
26
Mua người
25
Một vài mưu đồ(2)
24
Một vài mưu đồ
23
Nỗi khổ của bách tính.(2)
22
Nỗi khổ của bách tính.
21
Sâu mọt
20
Giá cả(2)
19
Giá cả
18
Ôm cây đợi thỏ(2)
17
Ôm cây đợi thỏ
16
Hãy chờ xem
15
Lên làm quân cờ trên bàn cờ.(2)
14
Lên làm quân cờ trên bàn cờ.
13
Con đường về sau(2)
12
Con đường về sau
11
Bắc di hay là Bắc Tề
10
Không biết dụng tướng vào đâu.
9
Không biết dụng tướng vào đâu.
8
Lúc này nên uống rượu.(2)
7
Lúc này nên uống rượu.
6
Đưa dâu
5
Tam Hoàng tử đến thăm.
4
Nên phát động rồi.(2)
3
Nên phát động rồi.
Chọn khoảng: 102 - 3 2 - 1