Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

2

Bình

8

Nhân Vật

Thêm

Đề cử / Review truyện Mưu Thiên Hạ (2)

Luyện Khí Tầng Chín ·
10 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Ai có convert truyện này ko ạ. Dịch giả dịch nhanh đi bạn ơi. Ad dịch nhanh đi tôi đẩy kim phiếu cho, còn 200kp chưa dùng. Mỗi chương 10kp

Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Hi vọng đại thần sẽ làm nên chuyện!