Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

107

Bình

120

Vấn Đề

1

Thêm

Danh sách chương truyện Nhất Kiếm Độc Tôn (Bản Dịch)

Truyện có 1792 chương.
1
Ai Dám Động Muội Muội Ta!
2
Thất Thế
3
Giới Ngục Tháp!
4
Vô Địch Kiếm Thể Quyết
5
Lão Sư Tốt Nhất
6
Ta X Mẹ Tổ Tông Ngươi!
7
Trượng Hình Đánh Chết!
8
Ẩn Cảnh
9
Thiên Địa Dị Tượng!
10
Ai Mới Là Chủ Nhân Thanh Thành!?
11
Ai Dám Nói Muội Muội Ta!
12
Ta Cho Ngươi
13
Ra Ngoài
14
Sao Có Thể Sợ?
15
Ẩn Cảnh Khác Biệt
16
Nhất Kiếm Định Sinh Tử
17
Lên Đài
18
Quyết Chiến!
19
Chuyện Này Dừng Ở Đây?
20
Đối Chiến An Lan Tú!
21
Chung Kết Diệp Gia
22
Có Ca, Nên Vậy!
23
Truy Sát
24
Linh Thạch
25
Hoàng Tử
26
Ngộ Kiếm
27
Gấp Rút
28
Mẫu Thân Diệp Huyền
29
Tôn Chủ!
30
Chuẩn Bị Tới Đế Đô
31
Đại Kiếm Tu!
32
Oa, Ca Lừa Người!
33
Tiểu Mập Mạp
34
Kiếm Tâm Thông Minh
35
Tâm Cơ
36
Xuất Hai Kiếm, Coi Như Ta Thua
37
Kiếm Tiên?!
38
Hả Giận Chứ?
39
Tác Dụng Của Kiếm Tâm Thông Minh
40
Lưỡng Giới Thành
41
Hắc Kỵ
42
Độc Cản Ba Ngàn Hắc Kỵ
43
Ngân Giáp, Kim Đao!
44
Võ Đạo, Kiếm Đạo
45
Tới Đế Đô
46
Quấy Rầy!
47
Yến Hội Bắt Đầu
48
Đế Đô Đệ Nhất Mỹ
49
Sỉ Nhục
50
Xuất Hiện
51
Diệp Huynh, Có Thể Rời Bước Nói Chuyện Không?
52
Đứng Thành Hàng
53
Thương Mộc Học Viện
54
Leo Núi
55
Thương Lê, Thương Kỳ
56
Cho Ngươi Nói Nhảm
57
Vô Địch Kiếm Thể
58
Nhập Thương Lan Học Viện
59
An Lan Tú Chiến Lê Tu
60
Nhận Đồ Bỏ
61
Ta Chỉ Thích Nam Nhân
62
Nữ Tử An Chi
63
Mạc Vân Khởi
64
Ta Sẽ Vượt Qua Ngươi
65
Chúng Ta Đều Sống Tốt
66
Sơ Hiểu
67
Tới Túy Tiên Lâu
68
Gây Sự
69
Tới Nhỏ, Ta Đánh, Tới Già, Kỷ Lão Đầu Đánh!
70
Tả Lập
71
Thương Lan Học Viện Sắp Quật Khởi?
72
Diệp Quốc Sĩ
73
Đánh Núi
74
Thương Mộc Học Viện Tới
75
Đối Chiến
76
Ngự Khí Cảnh
77
Tiếng Bước Chân Trên Lầu Hai
78
Một trảo!
79
Chờ ca trở về
80
Lại thấy Mạt Tùy Thanh
81
Lưỡng giới sơn
82
Không giết người sẽ bị người giết
83
Ai Tới Trước?
84
Linh U Kiếm
85
Địa Giai Thượng Phẩm Võ Kỹ
86
Tới Thêm Lần Nữa A!
87
Ân Tình
88
Ngươi Còn Chưa Tỉnh Ngủ?
89
Kỳ Thực, Bên Trên Ta Cũng Có Người!
90
Ta Tin Hắn!
91
Sau Lưng Ta Có Đại Thần!
92
An Lan Tú Tới
93
Bàn Luận Nhân Sinh, Nói Chuyện Lý Tưởng!
94
Ngươi Sờ Qua, Ta Không Cần Nữa!
95
Đáng Đời Người Độc Thân!
96
Ta Thật Nghèo Con Mẹ Nó Mà!
97
Tung Tích Đạo Tắc
98
Ngươi Thích Ăn Đòn!
99
Đi Ninh Quốc
100
Kim Thương…