Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

12

Vấn Đề

Thêm

YY-Convert

Ta Nhặt Sức Mạnh Thuộc Tính Tại Attack On Titan

ta tại cự nhân thế giới nhặt sức mạnh
Thể loại Hệ Thống Mạt Thế Đồng Nhân
Trạng thái Còn tiếp
Số chữ 53,003
Cập nhật
Năm xuất bản 2020

Giới Thiệu Truyện Ta Nhặt Sức Mạnh Thuộc Tính Tại Attack On Titan

Chưa có phần giới thiệu cho truyện này. Bạn có muốn bổ sung nội dung bị thiếu này không? [Chỉnh sửa thông tin truyện]
Thông Báo Từ Quản Trị Viên

lịch đăng; 3-5-7 , mỗi ngày 5 chương