Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

63

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Thế Giới Tu Tiên Quỷ Dị (Dịch)

Truyện có 276 chương.
1
Sợ Bóng Tối
2
Âm Quỷ
3
Tiểu Đăng Phù
4
Quái Mộng
5
Ngày Búi Tóc
6
Con Số Màu Máu
7
Tuổi Thọ Trời Định
8
Nghĩa Vụ Của Đoản Mệnh Chủng
9
Tiền Bán Mạng
10
Hai Việc Nhỏ
11
Hổ Hình Thập Nhị Thức
12
Tia Xám
13
Vụ
14
Bốn Thức Giác Tỉnh
15
Không Có Thiên Phú (1)
16
Không Có Thiên Phú (2)
17
Lần Câu Cá Đầu Tiên
18
Thông Nguyên Đan (1)
19
Thông Nguyên Đan (2)
20
Đại Phu
21
Thăm Dò
22
Chức Trách Của Đội Trưởng
23
Vụ Biến Mất (1)
24
Vụ Biến Mất (2)
25
Vật Bảo Mệnh
26
Hôn Sự
27
Đến Nhà
28
Đại Liễu Phẫn Nộ
29
Tiểu Liễu
30
Có Người Đau Lòng, Có Người Thọ Tận
31
Thọ Quỷ
32
Lúc Hừng Đông
33
Trống Vệ
34
Đội Tuần Tra
35
Huấn Luyện
36
Nhàn Hạ
37
Người Hợp Tác
38
Đạo Hài Tử
39
Ngày Đầu Tiên Kết Thúc
40
Ngày Tuần Tra Thứ Hai
41
Đánh Giá
42
Thú Đen
43
Rơm Rạ
44
Bại Lộ
45
Nhặt Xác
46
Không Muốn Cược Mạng
47
Cái Giá Của Câu Cá
48
Loại Mồi Câu Thứ Hai
49
Tôi Luyện Thứ
50
Nhậm Chức
51
Danh Ngạch
52
Lực Khí Trung Đoạn (1)
53
Lực Khí Trung Đoạn (2)
54
Im Ắng
55
Tập Kích
56
Người Áo Đen
57
Sợ Hãi
58
Bí Mật Cần Câu
59
Đan Dược Và Mực Tàu
60
Điệp Gia
61
Vết Thương
62
Đao Thuật Cơ Sở
63
Nhẹ Và Nặng
64
Bùn
65
Bùn Tan Cỏ Nát
66
Hắc Oán
67
Ấn Chú
68
Huyết Ảnh
69
Chú Quỷ
70
Khó Đối Phó
71
Trương Hạc Đột Nhiên Xuất Hiện
72
Một Mình Trong Doanh Trại
73
Giết Quỷ
74
Chém Giết
75
Quan Tài Máu Trên Thuyền
76
Thuyền Và Mồi Câu
77
Tính Sai
78
Đan Dược Và Điển Tịch
79
Về Nhà
80
Hà Đông Hà Tây
81
Lực Khí Trung Đoạn Cực Hạn
82
Nhổ Cây
83
Mây Máu
84
Truy Phong Thế
85
Trứng Cá
86
Để Dành
87
Người Thiên Lương Lý Tới
88
Tặng Rượu
89
Sát Ý
90
Tự Giết Lẫn Nhau
91
Hai Chi Tiết
92
Cấm Tà Phù
93
Giải Phẫu
94
Câu Hồn
95
Trảm Điểu
96
Ngả Bài
97
Bí Mật
98
Không Cứu Được
99
Hồi Hồn
100
Năng Lực Khôi Phục Đặc Thù
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 200 201 - 276