Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

1

Bình

5

Nhân Vật

Thêm

Đề cử / Review truyện Tinh Hồng Giáng Lâm (Bản dịch) (1)

Kết Đan Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Cực hợp gu mình luôn, main là sát nhân hàng loạt tâm lý biến thái nha mọi người đùa chứ main quay về báo thù nên có vài cảnh giết người khá là tàn nhẫn, ai tâm lý yếu sợ là đọc k…