Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

42

Nhân Vật

4

Thêm

Danh sách chương truyện Tối Cường Sơn Tặc Hệ Thống (Bản Dịch)

Truyện có 150 chương.
1
Sơn Tặc Chi Tâm
2
Nhiệm Vụ Liên Tiếp
3
Cướp Áp Trại Phu Nhân
4
Một Nhát Bổ Đầu
5
Bản Đại Vương Muốn Động Phòng
6
Thành Chủ Hắc Thạch
7
Kế Hoạch Phòng Thủ Của Trình Đại Lôi
8
Lời Nói Chân Tình
9
Kế Sách Của Quân Sư
10
Hệ Thống Gặp Trục Trặc ??
11
Lâm Thiếu Vũ Là Đại Ân Nhân
12
Thẻ Người Tốt
13
Thu Nạp Lâm Thiếu Vũ
14
Bảo Bối Đấy!
15
Hỏa Dược Và Lương Thực
16
Phất Cờ Chiêu Mộ Anh Hùng
17
Dẫn Một Ngàn Binh Tiến Đánh Cáp Mô Trại
18
Tiết Bán Xuyên Mới Là Kẻ Có Tài
19
Báo Tin Cho Huynh Đệ Núi Thanh Ngưu
20
Bố Trí Hỏa Dược
21
Lại Nói Đạo Lý!!
22
Tiến Vào Hạp Cốc
23
Oanh Tạc
24
Cướp Ngựa Không Cướp Người
25
100 Binh Lính Tinh Nhuệ
26
Hắc Thạch Thành Mất Chủ
27
Đòi Chia Tài Phú
28
Ngũ Lôi Thiên Pháp
29
Bán Ngựa
30
Một Gia Đình Nhỏ
31
Người Mới Gia Nhập
32
Bản Đồ Kho Báu
33
Giải Quyết Đám Ngựa
34
Trại Cáp Mô Tổ Chức Đấu Giá Ngựa
35
Bạch Mã
36
Tiểu Bạch Lang
37
Trại Cáp Mô Phát Tài
38
Loạn Thế Trước Mắt
39
Nghĩ Kế Lâu Dài
40
Đi Đào Người Ở Sơn Trại Khác
41
Một Ngày Của Chu Tiểu Thụ
42
Diễn Kịch
43
Trình Đại Lôi Biểu Diễn Uy Lực
44
Hoàn Thành Cải Tạo Sơn Trại
45
Dùng Tấm Chân Tình Đả Động Trái Tim Mỹ Nữ
46
Từ Linh Trúng Độc
47
Là Ớt
48
Thả Áp Trại Phu Nhân Đi
49
Tâm Địa Cứng Rắn??
50
Tiểu Bạch Lang Tìm Đến Cửa
51
Từ Chối Hợp Tác
52
Thi Nhân
53
Lục Hanh
54
Chu Gia Trại Bị Diệt Sạch
55
Mạng Sơn Tặc Còn Không Bằng Chó Mèo
56
Lịch Sử Của Đế Quốc
57
Thế Nào Là Quân Đội Mạnh Nhất?
58
Nguyên Nhân Nhung Tộc Xâm Lấn Đế Quốc
59
Nghênh Đón Lục Hanh
60
Một Ngày Tủi Nhục Của Núi Thanh Ngưu
61
Chính Là Ăn Cướp!
62
Bắn Tiễn
63
Lục Hanh Rớt Đài
64
Một Trận Chiến Thắng
65
Giá Trị Hoảng Sợ
66
Lý Giáp Đến Làm Thuyết Khách
67
Tiền Chuộc
68
Đạt Thành Giao Dịch
69
1 Cân Ớt Đổi 1 Cân Thóc
70
Đến Diệp Lạc Thành
71
Ẩm Thực Quá Thô Sơ
72
Đến Thanh Lâu
73
Chuyện Phiếm Về Cáp Mô Đại Vương
74
Yên Chi Hồng
75
Thơ Con Cóc
76
Giấu Nam Nhân Trong Phòng
77
Chuộc Người Của Liễu Gia
78
Đến Tô Gia
79
Bắt Đầu Hành Động
80
Vào Thành Cướp Người
81
Tiệc Mừng Thọ
82
Đại Náo Hoàng Gia
83
Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân
84
Vẫn Chưa Đủ 100
85
Không Muốn Làm Sơn Tặc
86
Ý Chí Tan Ra
87
Khuất Nhục Hay Là Chết
88
Gia Nhập Trại Cáp Mô
89
Mấy Lão Nhân Cứng Đầu
90
Đem Liễu Chỉ Cho Trình Đại Lôi
91
Chết Để Giữ Tôn Nghiêm Trong Sạch
92
Thiếu Nữ Thời Đại Này Thật Khó Hiểu
93
Sơn Trại Thăng Cấp
94
Các Bậc Đẳng Cấp
95
Nâng Cấp Vũ Khí
96
Tửu Lâu Của Tô Anh
97
Nét Chữ Của Nữ Nhân
98
Bánh Mỳ
99
Đưa Người Đến Tửu Lâu
100
Hồ Đế Lao
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 150