Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

13

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Trở Lại Thập Niên 60: Tôi Bị Hệ Thống Hố (Dịch)

Truyện có 489 chương.
1
Mới xuyên đến
2
Hệ thống thánh mẫu
3
Chen ngang
4
Người một nhà
5
Nhiệm vụ đầu tiên
6
Làm quen hoàn cảnh
7
Lần đầu làm việc tốt
8
Ban thưởng
9
Muốn giúp cũng khó
10
Chất vấn
11
Lôi kéo
12
Từng bước thực hiện
13
Thím Ngưu
14
Giúp đỡ khi nào
15
Xóa nạn mù chữ
16
Thuyết phục
17
Kẻ ngốc
18
Tiết học đầu tiên
19
Trông mong
20
Bố trí công việc 1
21
Bố trí công việc 2
22
Dạy bọn nhỏ
23
Ôn tập
24
Khác lạ
25
Băn khoăn
26
Cơ hội
27
Chị em
28
Thi
29
Thay đổi
30
Tiếc của
31
Chó cắn người thường không sủa
32
Trao thưởng
33
Diễn thuyết 1
34
Diễn thuyết 2
35
Nở mày nở mặt
36
Trong nhà nóng lắm
37
Đề nghị
38
Dạy thử
39
Thất bại ê chề
40
Có so sánh mới thấy rõ khác biệt
41
Bị phản đối
42
Bảng điểm
43
Sửa thành tích
44
Tàn nhẫn
45
Diễn kịch 1
46
Diễn kịch 2
47
Diễn kịch 3
48
Thành công 1
49
Thành công 2
50
Thành công 3
51
Thành công 4
52
Nổi tiếng
53
Hiệu ứng
54
Nhìn trúng
55
Lưu diễn
56
Đại đội Liên Hoa 1
57
Đại đội Liên Hoa 2
58
Sợ hãi
59
Anh có bị đánh không
60
Học hỏi
61
Bất ngờ
62
Bán nhân tình
63
Căn dặn
64
Bàn giao
65
Sắp xếp người 1
66
Sắp xếp người 2
67
Chính thức làm việc
68
Trốn việc 1
69
Trốn việc 2
70
Một mình đảm nhiệm
71
Xử lý công việc
72
Lựa chọn lại diễn viên 1
73
Lựa chọn lại diễn viên 2
74
Không biết mình sai
75
Khó khăn
76
Diễn thử
77
Rút hết dầu
78
Lòng căm phẫn
79
Tái giá
80
Cảm ơn
81
Ý tưởng mới
82
Nhận lương
83
May quần áo
84
Phản kháng
85
Đàn ông nhà họ Tô
86
Cách
87
Bàn bạc
88
Ý kiến
89
Điều người
90
Bắt người
91
Run sợ
92
Quy định
93
Thay người
94
Tô Nhị Trụ hoảng sợ
95
Cuộc trò chuyện của ba anh em
96
Quy định mới
97
Khen ngợi
98
Nhụt chí
99
Ủng hộ
100
Loài người thực phức tạp