Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

57

Bình

282

Vấn Đề

Thêm

Ủng Hộ Truyện Tuyệt Thế Dược Thần (Dịch) của tác giả Phong Nhất Sắc

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
154,454
2
94,862
3
87,000
4
50,000
7
13,000
8
12,800
9
10,000
10
10,000
11
10,000
12
10,000
13
10,000
14
10,000
15
10,000
16
10,000
17
10,000
18
7,000
19
6,000
20
6,000